natisni E-pošta

< nazaj

TEKOČE DOGAJANJE V JULIJU 2014

PROGRAM GNOJENJA
Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI
V LETU 2014

Gnojenje z gnojem iz roga (500)

Če se bo pokazala potreba po gnojenju tudi v juliju, boste o mešanju preparata obveščeni kot običajno.

Škropljenje s kremenom iz roga (501)

V primeru vremenskih pogojev, ki bodo zahtevali škropljenje s kremenom, boste o mešanju preparata obveščeni kot običajno.

Seznam delovnih centrov za naročilo škropiva
za goriško skupino: Vogrsko – Olga Železnik, tel. 041 200 502
za kraško skupino: Volčji Grad – Ivana Stancich, tel. 040 644 121
za šempetrsko skupino: Šempeter – Janez Mučič, tel. 041 656 305

 

JULIJ
20.
29.
30.

Delavnice
NABIRANJA RMANA

Na rastišču na Nanosu je letos rmana zelo malo, zato bo potrebno najti nova nahajališča.
Rman naj odslej nabirajo manjše skupine ali posamezniki na manjših domačih rastiščih po posameznih območjih. Da bo kljub spremembi nabiralnega režima nabrana zadostna količina rmana, so odgovorni  vodje posameznih območij.
Opozorilo
Rman za preparat nabiramo na dan za plod, ko so kobuli že tik pred začetkom formiranja semen.
Zaradi različnih časov dozorevanja rmana v gorskem in na dolinskem območju našega društva navajamo tri datume, ki so najugodnejši za nabiranje.