natisni E-pošta

< nazaj

TEKOČE DOGAJANJE V MAJU 2015

PROGRAM GNOJENJA
Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI
V LETU 2015

Gnojenje z gnojem iz roga (500)

Mesec Datum Znamenje / čas škropljenja
MAJ
29. maj (korenina) DEVICA / popoldne

Naročanje škropiva v centrih, kamor spada vaša delovna skupina:

za goriško skupino: Vogrsko – Olga Železnik, tel. 041 200 502
za kraško skupino: Volčji Grad – Ivana Stancich, tel. 040 644 121
za šempetrsko skupino: Šempeter – Janez Mučič, tel. 041 656 305
za briško skupino: Brdice pri Kožbani – Almira Gajser, tel. 031 488 896
za vipavsko skupino: Vrhpolje – Irena Žvokelj, tel. 031 676 590

 

PROGRAM
ŠKROPLJENJA RASTLIN Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI v letu 2015

Škropljenje s kremenom iz roga (501)

SADNO DREVJE - PLODOVKE
Vse plodovke škropimo zgodaj zjutraj do 8. ure.

Mesec Datum Znamenje Razvoj rastline
MAJ 8. maj STRELEC Plodovi se debelijo

KORENOVKE

Korenovke škropimo, ko rastline dobro rastejo in so visoke vsaj 15 cm.
Mesec Datum Znamenje / čas škropljenja
MAJ 11. maj KOZOROG /zgodaj zjutraj

LISTNATE RASTLINE

Listnate rastline škropimo, ko začnejo razvijati notranje liste, ko začno delati glave npr. solata.
Mesec                     
Datum                     
Znamenje / čas škropljenja
MAJ
14. maj
RIBI /zgodaj zjutraj

Datumi so informativnega značaja. Glede na vremenske razmere in stopnjo vegetacije vam bo izbran datum mešanja preparatov v centrih posredovan na običajen način.

 

_______________________________________________________________
Posebno obvestilo!

Kot vam je znano, v zadnjem času pred dinamiziranjem škropiva v centrih za mešanje vodo segrevamo do določene temperature, ker je po strokovnih izsledkih tako pripravljen preparat bolj učinkovit. S segrevanjem vode pa se seveda povečujejo energetski stroški centrov, povečuje pa se tudi obseg opravil, ki jih morajo zadolženi za mešanje vložiti v priprave.
Zaradi vsega navedenega je IO Društva za biološko-dinamično gospodarjenja Ajda Goriška na svoji seji 15. 4. 2015 sklenil, da se z mesecem majem poviša nadomestilo za pripravo škropiv v centrih z dosedanjega 1 € na 2 €.  Nadomestilo odslej znaša 2 € za pripravo do 10 litrov škropiva. Se pravi, da odštejemo 2 €, če naročimo od 1 do 10 litrov, za od 11 do 20 litrov škropiva prispevamo 4 € itd.

IO Društva za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Goriška

_______________________________________________________________________________Ajda Goriška vabi

16.
MAJ
(sobota)
ob 14. uri
Delavnica:
IZKOP PREPARATOV

Kraj: kmetija Skrt Levpa
Vodje: Lemut Vladimir, Kosovel Anica, Drašček Darinka

Pričakujemo čim večjo udeležbo, ker bo poleg izkopa in praznjenja rogov kar precej opravil s pripravo kremena, rmana in posebnih preparatov za vkop.
Člani naj očiščen rman (samo cvetki, brez pecljev) in narezano preslico (na drobno, največ  5 mm dolgi delčki) dostavijo vodjem centrov oz. predelov najkasneje do nedelje, 10. 05. 2015, da bodo ti poskrbeli za dostavo do društvene pisarne, ker bo potrebno preslico pred pripravo za vkop še dodatno obdelati (zmleti).
Pridružite se nam, če želite pa lahko prinesete tudi kakšen priboljšek iz domače kuhinje ali kleti za prijetno druženje po zaključenem delu.
Čakamo vas!
MAJ Delavnica:
Izdelava preparata M. T.

Kraj: vsi okoliši
Odgovorni: vodje okolišev
Obveščanje: kot običajno
MAJ Delavnica:
Nabiranje kamilice

Kraj: vsak član v svojem vrtu in skupinsko na določenih lokacijah
Kontakt: Drašček Darinka, Pavlin Mija