natisni E-pošta

< nazaj

TEKOČE DOGAJANJE V JUNIJU 2015

PROGRAM GNOJENJA
Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI
V LETU 2015

Gnojenje z gnojem iz roga (500)

Mesec Datum Znamenje / čas škropljenja
JUNIJ
16. junij (korenina) BIK / popoldne

Naročanje škropiva v centrih, kamor spada vaša delovna skupina:

za goriško skupino: Vogrsko – Olga Železnik, tel. 041 200 502
za kraško skupino: Volčji Grad – Ivana Stancich, tel. 040 644 121
za šempetrsko skupino: Šempeter – Janez Mučič, tel. 041 656 305
za briško skupino: Brdice pri Kožbani – Almira Gajser, tel. 031 488 896
za vipavsko skupino: Vrhpolje – Irena Žvokelj, tel. 031 676 590

 

PROGRAM
ŠKROPLJENJA RASTLIN Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI v letu 2015

Škropljenje s kremenom iz roga (501)

SADNO DREVJE - PLODOVKE
Vse plodovke škropimo zgodaj zjutraj do 8. ure.

Mesec Datum Znamenje Razvoj rastline
JUNIJ 4.junij
13.junij
STRELEC
OVEN
Plodovi se debelijo
Plodovi se debelijo

KORENOVKE

Korenovke škropimo, ko rastline dobro rastejo in so visoke vsaj 15 cm.
Mesec Datum Znamenje / čas škropljenja
JUNIJ 16. junij
BIK /zgodaj zjutraj

LISTNATE RASTLINE

Listnate rastline škropimo, ko začnejo razvijati notranje liste, ko začno delati glave npr. solata.
Mesec
Datum
Znamenje / čas škropljenja
JUNIJ
19. junij
RAK /zgodaj zjutraj

Datumi so informativnega značaja. Glede na vremenske razmere in stopnjo vegetacije vam bo izbran datum mešanja preparatov v centrih posredovan na običajen način.

 

_______________________________________________________________
Posebno obvestilo!

Kot vam je znano, v zadnjem času pred dinamiziranjem škropiva v centrih za mešanje vodo segrevamo do določene temperature, ker je po strokovnih izsledkih tako pripravljen preparat bolj učinkovit. S segrevanjem vode pa se seveda povečujejo energetski stroški centrov, povečuje pa se tudi obseg opravil, ki jih morajo zadolženi za mešanje vložiti v priprave.
Zaradi vsega navedenega je IO Društva za biološko-dinamično gospodarjenja Ajda Goriška na svoji seji 15. 4. 2015 sklenil, da se z mesecem majem poviša nadomestilo za pripravo škropiv v centrih z dosedanjega 1 € na 2 €. Nadomestilo odslej znaša 2 € za pripravo do 10 litrov škropiva. Se pravi, da odštejemo 2 €, če naročimo od 1 do 10 litrov, za od 11 do 20 litrov škropiva prispevamo 4 € itd.

IO Društva za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Goriška

_______________________________________________________________________________Ajda Goriška vabi

JUNIJ
(najbolj ugoden dan je 28.6.)
Delavnica:
NABIRANJE IN ZAKOP KOPRIVE

Kraj: različni kraji po okoliših
Vodijo: vodje okolišev
Pričakujemo, da  vsak okoliš nabere in zakoplje dovolj koprive za preskrbo članov v svojem okolišu in še nekaj viška. Zelišče pa kljub temu nabiramo zelo pazljivo in preudarno in nikakor ne opustošimo posameznih rastišč!