natisni E-pošta

< nazaj

TEKOČE DOGAJANJE V NOVEMBRU 2015

Ajda Goriška vabi

11.
november
ob 17. uri  (izjemoma 2. sreda v mesecu!)
Predavanje:
BIODINAMIČNA PREHRANA

Kraj: Biotehniška šola Šempeter
Predava: Drago Kladnik
Predavanje je pripravljeno po knjigi Rudolfa Steinerja o duhovni znanosti v prehrani, ki jo je iz nemškega jezika prevedla Ivanka Tanja Franjević Petrović.
Vabljeni!

 


23. – 27. november

od 17. do 19. ure

5-dnevni tečaj za začetnike
OSNOVE RASTLINSKE
PRIDELAVE PO BIOLOŠKO-
DINAMIČNI METODI

Kraj: Biotehniška šola Šempeter
Tečaj vodi: Franka Ozbič, univ. dipl. inž. agr.
Kotizacija je 50 €; vplačilo na račun društva: 
SI 56 0475 0000 0366 711 pri NOVI KBM Nova Gorica.

PRIJAVE:
Do vključno 15. novembra 2015 po elektronski pošti na naslov: ajda.goriska@gmail.com

Prijava naj bo kratka:
Priimek in ime:……., naslov bivališča……, tel. številka……, se prijavljam na SEMINAR BIODINAMIKE ZA ZAČETNIKE. 
Potrdilo (plačilni nalog) o vplačilu kotizacije v višini 50 € bom predložil/a na vpogled kot dokazilo prvi dan tečaja.

Morebitne ostale informacije so vam na voljo pri koordinatorki Miri Jakin na kontaktni številki društva (040 658 482).
PRIJAZNO VABLJENI!


Prosimo člane in članice, naj posredujejo svoje predloge oz. želje za predavanja, delavnice in izlete oz. ekskurzije, ki naj bi jih organizirali v naslednjem letu.

 

PROGRAM GNOJENJA
Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI
V LETU 2015

Gnojenje z gnojem iz roga (500)

Mesec Datum Znamenje / čas škropljenja
NOVEMBER
17. november KOZOROG / popoldne

PROGRAM
ŠKROPLJENJA RASTLIN Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI v letu 2015
Škropljenje s kremenom iz roga (501)
za sadno drevje - plodovke

Mesec Datum Znamenje / čas škropljenja
NOVEMBER
16. november STRELEC / popoldne - za dozorevanje lesa

Naročanje škropiva v centrih, kamor spada vaša delovna skupina:

za goriško skupino: Vogrsko – Olga Železnik, tel. 041 200 502
za kraško skupino: Volčji Grad – Ivana Stancich, tel. 040 644 121
za šempetrsko skupino: Šempeter – Janez Mučič, tel. 041 656 305
za briško skupino: Brdice pri Kožbani – Almira Gajser, tel. 031 488 896
za vipavsko skupino: Vrhpolje – Irena Žvokelj, tel. 031 676 590

Škropivo naročite najpozneje dan pred datumom, ki je predviden za škropljenje. Naročilo škropiva vas obvezuje, da ga v izbranem centru ob dogovorjenem času dejansko tudi dvignete.

 


Po 15. novembru

(na dan za cvet ali plod)

DELAVNICE
IZDELAVE PREMAZA IN PASTE 
ZA SADNO DREVJE

Delavnice potekajo po okoliših pod vodstvom vodij okolišev.

 

V novembru

(na dan za cvet, plod ali korenino)

 

DELAVNICE
PRIPRAVE KOMPOSTNEGA KUPA

Priprava poteka po delovnih okoliših pod vodstvom vodij okolišev.