Domov

 

DRUŠTVO DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU KMETIJSTVA

Društvo je bilo ustanovljeno z namenom, da razširi vedenje in znanje, kako z biološko-dinamično metodo gospodarjenja, ki pomeni po svoji vsebini zdravljenje onesnažene in izčrpane zemlje, oskrbeti z visoko kakovostnimi kmetijskimi pridelki in prehranskimi izdelki čim širšo populacijo, predvsem pa zagotoviti zdravo hrano otrokom ter nosečim in doječim materam.

Spodbuja k samooskrbnemu načinu gospodarjenja in pridelovanja hrane in pridelavi tržnih viškov zaradi vključitve v kratke prehranske verige, pri tem uporablja biološko-dinamično metodo gospodarjenja, ki je sonaravna metoda in zagotavlja trajnostni način pridelovanja.

S spodbujanjem pridelovanja ekoloških pridelkov in izdelkov in osveščanjem o načinu prehranjevanja, skrbimo za zdravje prebivalcev; izobražuje in osvešča člane in nečlane društva na različnih področjih, a vedno v povezavi z naravo, s čim prijaznejšim odnosom do okolja.

Preko medijev in delavnic, ki so dostopne vsem, informira, osvešča in svetuje kako pridelati na zdravi zemlji najkakovostnejša in tudi energetsko bogata živila; z biološko-dinamično metodo gospodarjenja izboljšuje kvaliteto okolja za človeka, živali in rastline in skrbi, da se tako obdelana površina v Sloveniji širi, ohranja domače sorte vrtnin in ohranja in posreduje že skoraj pozabljeno vedenje o lastni pridelavi semenic,

Biološko-dinamična metoda gospodarjenja sloni na več kot 80 let trajajočem raziskovalnem delu o vplivih kozmičnih sil in prednostih obdelovanja zemlje ob upoštevanju teh zakonitosti. Način obdelovanja zemlje, gojenje rastlin, preparati, ki se uporabljajo in pravila, ki jih društvo pri tem upošteva, zagotavlja najvišji možni trajnostni razvoj našega okolja, kar je v današnjem času gotovo najpomembnejši javni interes.

ODLOČBA MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 2019

OSEBNA IZKAZNICA DRUŠTVA AJDA GORIŠKA

Ime: Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje »Ajda« Goriška

Ustanovljeno: 1998 kot delovna skupnost Društva Ajda Vrzdenec, samostojno društvo od 2001

Število članov: 180

Naslov: Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici

ROJSTNI PODATKI

Društvo Ajda Goriška sodi v skupino društev Ajda, ki so nastala iz delovnih skupnosti, delujočih v Društvu za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Vrzdenec. Kmetija Mete Vrhunc na Vrzdencu je bila prva te vrste v Sloveniji in hkrati prva učilnica in svojevrsten laboratorij za vzgojo kmetovalcev, vrtičkarjev in čebelarjev, ki so se začeli v zgodnjih devetdesetih zavedati nujnosti sprememb v kmetijstvu in v odnosih do življenja nasploh. Na začetku novega tisočletja je članstvo v vrzdenškem društvu že tako naraščalo, da je bilo zaradi smiselne porazdelitve organizacijskih obveznosti, rutinskih administrativnih opravil, predvsem pa zaradi pokrajinskih posebnosti posameznih delovnih enot potrebno delo razdeliti in ustanoviti samostojna društva.

Biodinamika je na novogoriški, točneje na primorski sceni že od leta 1998, ko se je peščica posameznikov iz okolice Nove Gorice in Avč pri Kanalu na pobudo univ. dipl. ing. agr. Franke Ozbič in Albina Testena pridružila Meti Vrhunc v Društvu Ajda Vrzdenec in v Avčah ustanovila delovno skupnost pod okriljem tega društva. Kot samostojno društvo pa Ajda Goriška deluje od leta 2001.

Konec leta 2004 je bilo članov z območja gornjega dela doline Soče že toliko, da so se odcepili od goriškega društva. Ustanovili so Društvo Ajda Posočje.

NAŠE POSEBNOSTI

Zemljepisna lega območja, na katerem živijo in delajo člani Društva Ajda Goriška, je zelo raznolika. Sega od srednjega dela doline reke Soče do Banjške planote, od Nove Gorice in okolice do Goriških Brd do Krasa in Vipavske doline ter celo na koprsko območje.

Lega nam poleg zelenjave in poljščin omogoča gojenje vinske trte in južnega sadja (predvsem smokve in kaki). V zadnjih letih pa se je v naše kraje vrnila tudi oljka, ki ji v društvu posvečamo vse več pozornosti.

Zaradi lege in podnebja pa se moramo na našem območju spoprijemati tudi s težavami. Izrazito povečanje ozonskega delovanja in sončnega sevanja v poletnih mesecih sta ena glavnih težav. Industrijsko onesnaževanje na nekaterih delih našega območja nas v zadnjih letih sili k temu, da dosledneje uporabljamo biodinamične pripravke za razstrupljanje obdelovalnih površin in utrjevanje ter zdravje rastlin ter odvračanje škodljivcev. Prav zato smo se tudi odločili, da našim članom (še posebno tistim, ki obdelujejo večje površine) nekoliko olajšamo pripravljanje (mešanje) preparatov za škropljenje. V ta namen smo organizirali poseben center na vrtnariji Majdin gaj na Vogrskem, kjer na določene dneve – po vnaprej objavljenem programu škropljenja mešamo potrebne preparate. Organizirano skrbimo tudi za zastiranje rastlin in zemlje pred izsušitvijo, sončno pripeko in padavinami.

KJE DRUŠTVO DELUJE?

Društvo deluje na Goriškem, Vipavskem in Krasu in sicer na področju občin Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Komen, Miren-Kostanjevica, Vipava, Ajdovščina, Kanal in Brda.

OSNOVNA DEJAVNOST DRUŠTVA:

 1. pripravi in organizira letno vsaj dvajset predavanj in delavnic z vsebinami o biološko- dinamičnem gospodarjenju;
 2. organizira nabiranje rastlin in drugih pripomočkov za izdelavo biološko-dinamičnih pripravkov;
 3. organizira skupinsko izdelovanje biološko-dinamičnih pripravkov;
 4. organizira strokovne ekskurzije v Sloveniji in tujini;
 5. posreduje ustrezno strokovno literaturo svojim članom in zainteresiranim;
 6. obvešča javnost z objavljanjem člankov v lokalnih časopisih;
 7. pridobiva nove člane in širi krog somišljenikov;
 8. sodeluje z Zavodom Demeter in drugimi ekološkimi združenji;
 9. sodeluje na prireditvah in sejmih s področja kmetijstva, ekologije in skrbi za zavestno ohranjanje zdravja;
 10. zbira finančna sredstva za delovanje društva;

KAKO SMO ORGANIZIRANI?

V društvu imamo po področjih ustanovljene naslednje sekcije:

 • Sekcija za zeliščarstvo “Dobra misel”;
 • Sekcija za vinogradništvo;
 • Sekcija za sadjarstvo;
 • Sekcija za vrtnarstvo;
 • Sekcija “Mladih biodinamikov-potenca”

Vodstvo društva, organizacija dela in članstva:

ZMAGO PETRIČ, predsednik
KSENIJA PAVLIN,
 podpredsednica
ALMA KONCUT,
podpredsednica

GRETA SORTA, univ.dipl.inž.agr., tajnik društva
MIRA JAKIN, 
koordinatorka organizacijskih in administrativnih opravil.