Uvod

BIODINAMIČNI PREPARATI

Biološko-dinamična metoda, ki jo je kot metodo kmetovanja bodočnosti Steiner zapustil človeštvu, in ki se je uveljavila kot najstarejša, najtemeljitejše raziskana in v vseh klimatskih conah Zemlje uspešno preizkušena metoda, omogoča, da krmilo človekovega poseganja v naravo obrnemo na pot življenja. V dobro vsega živega, vključno človeka.

Biološko-dinamična metoda temelji na delu s silami; del tega je uporaba biološko-dinamičnih preparatov, v katerih so koncentrirane sile, potrebne za zdravje rastlin in oblikovanje dobro kaljivega semena. Da bi preparati uspeli, se pri njihovem izdelovanju ravnamo točno po napotkih dr. Steinerja; prav preparati so njegova najdragocenejša zapuščina.

​Pri izdelovanju preparatov uporabljamo sestavine iz rastlinskega in živalskega sveta, nanje v času zorenja delujejo povsem določene kvalitete energij kozmosa in Zemlje. Pri tem je pomembna ključna Steinerjeva misel, povedana večkrat v Poljedelskem tečaju, namreč, da naj bi pri izdelovanju preparatov “ostali čisto v sferi živega”. Zato velja pravilo: za izdelavo preparatov uporabljamo nepredelane tako zdravilna zelišča kot tiste živalske organe, ki jih pri tem uporabljamo, torej tudi živalske organe brez prekuhavanja, dezinfekcije, zamrzovanja ipd. Le takšni naravni organi lahko v času zorenja preparata opravljajo podobno funkcijo kot so jo v organizmu žive živali in pomembno prispevajo h koncentraciji energij v preparatih.
​Vir: Meta Vrhunc, Preparati, Založba Ajda Vrzdenec.