Biodinamika

KAJ JE BIODINAMIČNO ALI BIOLOŠKO-DINAMIČNO GOSPODARJENJE?

Je moder način gospodarjenja z naravnimi viri, ker:​

- omogoča pridelavo tako kvalitetne hrane, da nas ta ne le prehranjuje, ampak tudi zdravi,

- ne obremenjuje narave s strupi in nerazgradljivimi snovmi niti z gensko spremenjenimi organizmi,

- zagotavlja rodovitnost zemlje,

- ohranja naravno ravnovesje in pestrost avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst,

- biološko-dinamična metoda upošteva vse dejavnike, ki vplivajo na uravnoteženo sobivanje človeka z naravo.

Več o biološko-dinamični metodi lahko preberete na: www.demeter.si.

Zgodovina biološkodinamičnega gospodarjenja

Picture


Zapuščina dr. Rudolfa Steinerja

Utemeljitelj biološkodinamičnega gospodarjenja, dr. Rudolf Steiner, filozof in znanstvenik, tudi utemeljitelj waldorfske pedagogike in antropozofske medicine, je po svetil svoje življenje raziskavam na področju duhovnega. Njegova zapuščina s imenuje antropozofija, modrost o človeku, in je duhovna znanost. Ime pove, da gre za znanost na področju nemerljivega, tistega, česar današnja znanost še ne zmore zajeti, s svojimi čutili pa tudi človek običajno ne more zaznavati. To je na primer življenje samo po sebi, duševnost in vse, kar sodi k duhovnemu. Je v bistvu tisto področje energij, ki življenje v fizičnem na različnih nivojih omogočajo. Pravzaprav se učinki teh nemerljivih duhovnih razsežnosti kažejo v vsem, kar svet in na njem je, če stopimo na pot, ki nam jo kaže dr. Steiner, naravo in sebe pravzaprav šele lahko razumemo in z njo tudi lahko odgovorno delamo

Video podlaga za biodinamični način kmetovanja v Sloveniji in po svetu...