Donacije

Prošnja za namenitev 1 % dohodnine Društvu Ajda Goriška

Če prebirate to sporočilo, ste najbrž reden obiskovalec naše spletne strani. Morda vas biodinamika zanima, ker ste pristaš prehranjevanja z zdravo hrano, mogoče pa vas skrbi tudi za naš planet in za ohranjanje rastlinske raznovrstnosti in rodovitnosti prsti na njem. Naše društvo z dejanji skrbi za ohranjanje vseh teh dragocenosti, predvsem pa ljudi učimo, kako zdravo hrano pridelovati. Veliko dela postorijo naši člani prostovoljno brez plačila, nekatere materiale in usluge, ki jih opravijo zunanji izvajalci, pa je potrebno plačati. Zato potrebujemo tudi sredstva za delovanje društva. Prav iz tega razloga se obračamo na Vas s prošnjo za prispevek k naši dejavnosti.
Kot Vam je najbrž že znano, lahko kot davčni zavezanec oz. zavezanka v skladu z Zakonom o dohodnini do 1 % dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenite za financiranje splošno-koristnih namenov – na seznamu nosilcev le-teh pa je tudi naše društvo, se pravi, da lahko ta sredstva namenite tudi za delo našega društva. Če se ne opredelite, kam boste teh 1 % namenili, bo ta del ostal v državni blagajni. Če pa ste morda član oz. članica Društva AJDA GORIŠKA, ste podrobno seznanjeni z našim delovanjem in cilji – tako se Vam, v kolikor svojega dela dohodnine še niste nikomur namenili, prav gotovo ne bo težko odločiti.

Če ste se odločili, da boste 1% dohodnine, ki jo pobere država, namenili Društvu za biološko-dinamično gospodarjenje AJDA GORIŠKA, izpolnite spodnji obrazec, ki smo ga postavili pod tem obvestilom. V rubriko Podatki o davčnem zavezanci vpišete vaše osebne podatke, oz osebne podatke tistega, ki želi omenjeni del dohodnine nameniti našemu društvu. Ne pozabite vpisati davčne številke in se na koncu strani podpisati in dodati še datum.

V kolikor vam avtomatsko generiranega obrazca ne prikaže, si ga lahko prenesete tukaj.