Projekti v katerih sodelujemo

            

MEDGENERACIJSKI CENTER HIŠA NA KALU

Ustanova Zdenke Gustinčič, Fundacija za dobro ljudi in narave je lastnik Hiše na Kalu, Grgar 196 v Grgarju. Ustanova je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi določenimi z Zakonom o ustanovah, statutom in drugimi splošnimi akti. Namen ustanove je splošno koristen, dobrodelen, trajnosten in trajen. V skladu s sklepom sodišča, v postopku dedovanja po go. Zdenki Gustinčič, je ustanoviteljica UZG-FDLN ga. Lilijana Reljič in ustanovo vodi petčlanska uprava.

 Vzpostavitev večnamenskega prostora Medgeneracjskega centra Hiša na Kalu v Grgarju in zagon ter izvedba programov, izobraževanj, delavnic, ki spodbujajo, razvijajo ter zagotavljajo medgeneracijsko sodelovanje in kakovostno preživljanje prostega časa ciljne skupine in vseh ljudi na območju Grgarske kotline, Čepovanske doline in Trnovskega gozda.

Medgeneracijski center, bo omogočil aktivno izvedbo programov ustanove in vseh njenih partnerjev v okolju urbanega podeželja. Delujoč center bo z urejeno prostorsko in socialno infrastrukturo omogočil večjo vključenost ter kvalitetno preživljanje prostega časa mladih, žensk, starejših ter ostalih članov lokalne skupnosti, hkrati pa bo omogočal preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk starejših, katerih struktura in število na podeželju narašča. Investicijo prenove objekta UZG-FDLN zagotavlja iz lastnih sredstev, izven tega projektnega predloga. Partnerji, ki  sodelujejo v projektu:

NAZIV NASLOV
1 USTANOVA ZDENKE GUSTINČIČ, FUNDACIJA ZA DOBRO LJUDI IN NARAVE Ulica Gradnikove brigade 53 5000 Nova Gorica
2 DRUŠTVO ZA BIOLOŠKO – DINAMIČNO GOSPODARJENJE “AJDA” GORIŠKA Ulica padlih borcev 26 5290 Šempeter pri Gorici
3 USTANOVA SILVANA FURLANA, FUNDACIJA ZA RAZVOJ KULTURE Rožna Dolina, Vipavska cesta 13 5000 Nova Gorica
4 MEDIGO d.o.o. Trgovina, storitve, svetovanje Nova Gorica Ulica Gradnikove brigade 53 5000 Nova Gorica
5 KRAJEVNA SKUPNOST RAVNICA Ravnica 9 5251 Grgar

Glavna naloga Društva Ajda Goriška kot partnerja v projektu je:

V letu 2019 smo zasadili mini zeliščni vrt in mini sadovnjak

Ob Hiši na Kalu že raste trta, ki je preživela in obrodila slastno grozdje brez nekajletne oskrbe. Bila je inspiracija, da ob njej vzpostavimo še mini zeliščni vrt in mini sadovnjak ter tako oblikujemo študijski vrt za izvedbo programov biodinamičnega gospodarjenja. Sekcija za zeliščarstvo »Dobra misel« je v mesecu juniju zasadila mini zeliščni vrt. Prav tako je v mesecu novembru Sekcija za sadjarstvo zasadila mini sadovnjak. Z zasaditvijo mini zeliščnega vrta in sadovnjaka so ustvarjeni pogoji za izvedbo delavnic v letu 2020 na področju zeliščarstva in sadjarstva (obrezovanje sadnega drevja, razmnoževanje zelišč s potaknjenci, izdelava premaza za sadno drevje, izdelava preparata po Mariji Thun…).

              

V letu 2020 je bila uspešno izpeljana Šola biodinamičnega gospodarjenja. Mlade želimo s tem programom spodbuditi k zdravemu življenjskemu slogu, skrbi za zdravje, k uživanju kvalitetne in redne prehrane, ter jih ozavestiti o pomenu ter prednostih samooskrbe ter lokalno pridelane zdrave hrane. Ženske so (trdicionalno) v družini tiste, ki kuhajo in/ali skrbijo za oskrbo gospodinjstva s hrano. Pomembno je, da imajo znanje, zavedanje in veščine o zdravem in trajnostnem načinu pridelave hrane in o možnostih samooskrbe z njo. S tem zagotovijo dobro zdravje sebi in celi družini. Starejšim pridelava zdrave hrane na vrtu pred domačo hišo lahko omogoča osnovno samooskrbo. S tem znanjem in veščinami so manj ogroženi v ruralnem lokalnem okolju, ob tem pa s tako pridelano hrano dvigujejo svojo kvaliteto bivanja, skrbijo za zdravje ter si tako omogočajo kvalitetno starostno obdobje. Usposobljenost za biodinamično gospodarjenje vsakemu vključenemu posamezniku daje znanja, ki mu omogočajo tudi usmeritev v tržno trajnostno pridelavo hrane (biološko vrtnarjenje ali kmetovanje, vinogradništvo ali sadjarstvo).

      

V letu 2021 je bila v zimskem času izpeljana delavnica z naslovom “Zimska rez sadnega drevja”. Prikaz rezi je bil prvič izveden na našem mini sadovnjaku in tako je mini sadovnjak postal učni pripomoček.

   

V spomladanskem delu 2021 je bilo izpeljano dvodnevno predavanje z naslovom “Osnove rastlinske pridelave po biodinamični metodi”. Udeleženci so pridobili znanje o osnovah biodinamičnega gospodarjenja.

       

SODELOVANJE V PROJEKTU LOKALNE SKUPNOSTI OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA

Projekt z naslovom “Integrating Edible City Solutions for social resilient and sustainably productive cities” in akroninom EDICITNET je sofinanciran v okviru Programa HORIZON 2020. V projektu sodeluje več kot 30 partnerjev iz držav EU pa tudi izven EU ter iz drugih celin. Občina Šempeter-Vrtojba pri projektu sodeluje v vlogi projektnega partnerja.

Gre za pet letni projekt, ki obravnava pristope k uporabi mestnih zelenih površin za proizvodnjo hrane ter inovativne mestne rešitve (ECS), ki lokalnim skupnostim omogočajo premagovanje socialnih problemov. Mestna skupina, ki vključuje vse pomembne deležnike pri soustvarjanju lokalnega okolja in vključuje tudi predstavnike ranljivih skupin, ima ključno vlogo pri razvoju ustreznih, dolgoročnih rešitev v našem lokalnem okolju. Rešitve predstavljajo pomemben korak k bolj trajnostnim, prijetnim in zdravim mestom. Društvo pri tem sodeluje kot član mestne skupine.