Pristopnica

Pristopnica v društvo Ajda Goriška

Izpolnite spodnji obrazec in oddajte elektronsko pristopnico.

Pristopnico najdete tudi tukaj, jo izpolnete in osebno prinesete ali pošljete po pošti na naslov društva.

Izpolnjeno prijavnico pošljite po pošti na naslov društva oziroma skenirano elektronsko na elektronski naslov: ajda.goriska@gmail.com.

Članarina v društvu za leto 2021 znaša 20,00€.

Članarino za društvo lahko vplačate na transakcijski račun:

Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Goriška

Ulica padlih borcev 26

5290 Šempeter pri Gorici

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.

Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor

BIC:KBMASI2X

IBAN: SI56 0475 0000 0366 711