KOLEDAR OPRAVIL V JULIJU 2022

VODA POSTAJA VSE BOLJ DRAGOCENA DOBRINA

Rekli bi lahko, da se je vremenski termostat za uravnavanje temperature pokvaril. Že proti koncu junija smo imeli na Goriškem avgustovske temperature, da o prvih dveh dneh julija niti ne govorimo.

Za prenekatero rastline so  razmere sila neugodne. Po društvenem koledarju smo vsa možna škropljenja z biodinamičnimi preparati tako ali drugače opravili in se k njim vrnemo v oktobru. Izjema je škropljenje zemlje s preparatom 500, če boste še kaj sejali ali presajali.

Zdaj nam preostane le še zalivanje (kjer je še dovoljena uporaba vodnih virov iz vodovodnega omrežja v naši občini je takšna, imenujejo jo »nenamenska uporaba vode«, prepovedana). Če imate zbiralnik deževnice res ogromne prostornine, ste na konju, v nasprotnem primeru vam ostane le pazljivo in obilno zastiranje zemlje pod rastlinami z naravnimi zastirkami in vsakršna aktivnost na obdelovalnih površinah le v poznih popoldanskih oz. zgodnjih večernih urah, ko po biodinamičnem vedenju zemlja vdihuje.

Z zadnjo vodo od izpiranja perila lahko mirne duše zalijete svoje balkonsko in drugo cvetje, voda od pranja zelenjave v kuhinji pa lahko reši kakšno paradižnikovo rastlino pred izsušitvijo. Seveda je tako početje za marsikoga dokaj neugodno in precej počasno, temu hitremu življenjskemu ritmu zelo nevšečno, ampak »sila kola lomi«.

Ne pozabite pobrati z vrtnih gredic dozorevajočih semenic zelenjave in cvetja. Na semenico pazljivo poveznemo  večjo papirnato vrečko (npr. embalaža od kruha), jo proti dnu stebla stisnemo in povežemo z vrvico, rastlino pri zemlji odrežemo ter vse skupaj na vrvici obesimo v zračen in suh prostor ali pod strešni napušč. Seme bo tako prosto in varno padalo v vrečko. Še preprosteje pa je, če na semenico poveznemo papirnato nakupovalno vrečko in za obešanje uporabimo njene nosilne trakove ali vrvice. Ne pozabite na vrečko zapisati podatkov o semenu, da jih boste prepisali na manjše papirnate semenske vrečice ob spravilu semena. Več o semenih preberite v članku Franke Ozbič Domače seme je zlata vredno, objavljenim na 11. strani v Ajdinih novicah št. 24, ki so izšle lani decembra.

NA VRTU

KORENINA

r  2.7. od 3. do 16. ure,

6.7. od 21. ure,

7.7.,

8.7.,

14.7. od 9. ure,

15.7.,

16.7. do 4. ure,

22.7., od 19. ure,

r  23.7. do 9. ure,

24.7.,

25.7. do 19. ure.

Za pozno jesensko pridelavo sejemo korenje, pa še rdečo peso, kolerabo in redkev.

Zalivanje in zastiranje mladih posevkov v vročinskih pogojih je nujno.

PLOD

r  2.7. od 17. ure,

3.7.,

4.7.,

5.7. do 7. ure,

12.7. od 9. do 22. ure,

14.7. do 8. ure,

20.7. od 20. ure,

21.7. do 13. in od 19. ure,

22.7. do 4h in od 16h do 18h,

29.7 od 22. ure,

30.7.,

31.7. do 14. ure.

Sejemo buče, bučke, kumare, fižol.

Zalivanje in zastiranje mladih posevkov v vročinskih pogojih je nujno.

CVET

9.7. od 1. do 15. ure,

10.7. do 6. ure,

16.7. od 6. ure,

17.7. do 22. ure,

25.7. od 20. ure,

26.7.,

27.7.,

28.7. do 3. ure.

Če na izpraznjene grede ne sejemo nove zelenjave, posejmo facelijo, ki bo zrahljala in obogatila zemljo in jo prekrila. Sejemo tudi brokoli za pozno pridelavo.

Potikamo dišavnice.

LIST

1.7.,

r  2.7. do 2. ure,

10.7. od 7. ure,

11.7.,

12.7. do 8. ure,

17.7. od 23. ure,

18.7.,

19.7.

20.7. do 19. ure,

r  23.7. od 10. do 23. ure,

28.7. od 4. ure,

29.7. do 21. ure,

31.7. od 15. do 18. ure.

Sejemo lahko endivijo, radič, solato, por, zelje, cvetačo, brstični ohrovt, bledo in vse ostale vrste pozne listne zelenjave. Zalivanje mladih posevkov v vročinskih pogojih je nujno, zato je bolj smiselno počakati na prvi dež.

V SADOVNJAKU

PLOD

r  2.7. od 17. ure,

3.7.,

4.7.,

5.7. do 7. ure,

12.7. od 9. do 22. ure,

14.7. do 8. ure,

20.7. od 20. ure,

21.7. do 13. in od 19. ure,

22.7. do 4h in od 16h do 18h,

29.7 od 22. ure,

30.7.,

31.7. do 14. ure.

SADOVNJAK

V sušnem obdobju je nujno zalivanje predvsem mladih dreves.

Bodimo pozorni na prve znake bolezni in pojav škodljivcev in takoj ustrezno ukrepajmo. Če škropimo, opravimo to po sončnem zahodu.

Zelo pomembno je, da tudi tista drevesa, ki letos zaradi slabih vremenskih pogojev ne bodo dala pridelka, negujemo še naprej, prav tako tudi drevesa po obiranju sadja.

NASADI AKTINIDIJ

Če so temperature visoke in ni padavin, je potrebno namakanje.

V VINOGRADU

PLOD

r  2.7. od 17. ure,

3.7.,

4.7.,

5.7. do 7. ure,

12.7. od 9. do 22. ure,

14.7. do 8. ure,

20.7. od 20. ure,

21.7. do 13. in od 19. ure,

22.7. do 4h in od 16h do 18h,

29.7 od 22. ure,

30.7.,

31.7. do 14. ure.

Pazimo na bolezni trsov in ustrezno ukrepajmo. Pri trti odstranjujemo zalistnike – najbolje v času nizkih lokov v dneh za cvet ali plod.

V OLJČNIKU

PLOD

r  2.7. od 17. ure,

3.7.,

4.7.,

5.7. do 7. ure,

12.7. od 9. do 22. ure,

14.7. do 8. ure,

20.7. od 20. ure,

21.7. do 13. in od 19. ure,

22.7. do 4h in od 16h do 18h,

29.7 od 22. ure,

30.7.,

31.7. do 14. ure.

Če je le mogoče predvsem mlade nasade ob hudi suši zalivamo.

Z opazovanjem dreves in vabami ter rednim spremljanjem opozoril kmetijske svetovalne službe bomo lahko pravočasno ukrepali proti naletom oljčne muhe.

Zavihek KOLEDAR OPRAVIL ureja Breda Medvešček

Spletno urejanje Drago Kladnik

Pri pripravi nasvetov za posamezne razdelke so sodelovali:

Marjan Mozetič, razdelek V sadovnjaku – Nasadi aktinidij

Greta Sorta, univ.dipl.inž.agr., razdelek V sadovnjaku – Sadovnjak

Ivana Venier, razdelek V vinogradu

Olga Železnik, razdelek Na vrtu – opomniki za setev in sajenje