KOLEDAR OPRAVIL V NOVEMBRU 2018

Za nami je že drugi jesenski mesec in narava se trudi, da bi se pokazala čim bolj jesensko. Deževje v zadnjih dneh oktobra in začetku novembra, ki je ponekod povzročilo veliko škode, je sicer pretrgalo jesensko idilo, vendar se bodo sončni dnevi vsekakor vrnili. Sončne toplote verjetno ne bo dovolj, da bi dozoreli paradižnikovi plodovi, ki se še vedno bohotijo po nekaterih vrtovih, bo pa prav prišla pri zorenju na novo zloženih kompostnih kupov. Pa tudi pri obiranju oljk ne bo odveč kakšen prijeten sončni žarek. V novembru je po društvenem programu predvideno škropljenje z gnojem iz roga in preparatom MT ter s kremenom iz roga za dozorevanje lesa. Delovni okoliši se pri tem prilagajajo danim vremenskim razmeram. Proti koncu meseca bo tudi primeren čas za izdelavo drevesnega premaza in paste ter škropljenje s pripravkom iz paste za sadno drevje.

NA VRTU

KORENINA

4.11.,

5.11.,

6.11. od 12. ure,

r  9.11. do 19. ure,

14.11. do 7. ure,

15.11.,

23.11. od 10. do 17. ure.

 

Sadimo česen in čebulo. Skrbimo za ozimnico v kleteh in shrambah.

Pobiramo in ribamo repo za kisanje.

 

PLOD

1.11. od 12. ure,

2.11.,

3.11.,

11.11.,

12.11.,

13.11. do 10. ure,

21.11. do 11. ure,

28.11. od 17. ure,

29.11.,

30.11.

 

Skrbimo za skladiščeno sadje.

Sadje vkuhavamo, iz njega pripravljamo marmelade, ga sušimo. Vsa opravila v zvezi s shranjevanjem opravljamo, če je le mogoče, na dan za plod.

Kontrolirajmo sušenje semen, ki jih še nismo pospravili v vrečke.

 

CVET

r 6.11. do 11. ure,

7.11. od 7. ure,

8.11. do 15. ure,

14.11. od 8. do 20. ure,

16.11. od 10. ure,

17.11.,

25.11.

 

Sadimo cvetoče čebulnice in trajnice.

LIST

8.11. od 16. ure,

9.11. od 20. ure,

10.11.,

18.11.,

19.11.,

20.11.,

27.11. od 10. ure,

28.11. do 16. ure.

 

V zaprte prostore sejemo solato, motovilec in radič za rezanje; presajamo solato, zelje, ohrovt in cvetačo, lahko tudi še por.

 

V SADOVNJAKU

PLOD

1.11. od 12. ure,

2.11.,

3.11.,

11.11.,

12.11.,

13.11. do 10. ure,

21.11. do 11. ure,

28.11. od 17. ure,

29.11.,

30.11.

 

SADOVNJAK

November je ugoden mesec za sajenje sadnega drevja. Veliko manj dela in težav boste pri tem imeli tisti, ki ste jame že izkopali, saj se je zemlja konec oktobra in v začetku novembra precej razmočila in bo izkopavanje sedaj nekoliko bolj oteženo. Sadimo tudi jagodičevje. Sajenje opravimo na dan za plod v času za presajanje (zeleno obarvani dnevi na setvenem koledarju v Setvenem priročniku Marije Thun).

Rez sadnega drevja naj še počaka.

Škropimo po programu s preparati 500 in MT ter 501. Če boste po okoliših izdelali pasto in premaz za sadno drevje, pa bo najbolje že v tem mesecu tudi poškropiti s pripravkom iz paste in debla ter debelejše veje premazati s premazom.

NASADI AKTINIDIJ

Kivi je pobran, letina dobra.

Na vrsti je gnojenje s kompostom in škropljenje s preparatom 501 za dozorevanje lesa.

V VINOGRADU

PLOD

1.11. od 12. ure,

2.11.,

3.11.,

11.11.,

12.11.,

13.11. do 10. ure,

21.11. do 11. ure,

28.11. od 17. ure,

29.11.,

30.11.

 

Na dan za plod škropimo s preparatom gnoj iz roga in preparatom MT ter kremenom za dozorevanje lesa.

V OLJČNIKU

PLOD

1.11. od 12. ure,

2.11.,

3.11.,

11.11.,

12.11.,

13.11. do 10. ure,

21.11. do 11. ure,

28.11. od 17. ure,

29.11.,

30.11.

V tem mesecu je na vrsti obiranje oljk. Naši oljkarji pravijo, da je letina zares obilna, ponekod celo še enkrat tolikšna kot lanska. Oljčni plodovi so kvalitetni in obeta se prav takšno olje. Nemalo zadrege pa povzroča oljkarjem nestabilno vreme v zadnjih dneh, saj bo potrebno kar nekaj intuicije pa tudi sreče, da bodo ob ugodnem vremenu opravili trgatev in si hkrati zagotovili termin za stiskanje olja.

 

Pri pripravi nasvetov za posamezne razdelke so sodelovali:
Marjan Mozetič, razdelek V sadovnjaku – Nasadi aktinidij
Franka Ozbič, univ.dipl.inž.agr, razdelek V oljčniku
Greta Sorta, univ.dipl.inž.agr., razdelek V sadovnjaku – Sadovnjak
Ivana Stancich Venier in Sergij Stancich, razdelek V vinogradu
Olga Železnik, razdelek Na vrtu – opomniki za setev in sajenje