KOLEDAR OPRAVIL V NOVEMBRU 2019

Zdelo se je, da lepih in nadpovprečno toplih jesenskih dni ne bo ne konca ne kraja, pa smo vseeno pristali na hladnem in predvsem mokrem. Vsa opravila bo pač potrebno usklajevati z vremenom in temperaturami. November je mesec za biodinamična škropljenja in gnojenje s kompostom. Pripraviti bo treba zaščitne koprene za zelenjavo in ogrodja zanje. Če imate namen letos posaditi kako drevo, je priporočljivo čim prej pripraviti sadilne jame.

NA VRTU

KORENINA

3.11. od 10. ure,

4.11.,

5.11. do 17. ure,

12.11. do 14. ure,

r 14.11.,

15.11. do 16. ure,

21.11. od 19. ure,

22.11. do 21. ure,

24.11.,

30.11. od 19. ure.

Na prosto sadimo česen in čebulo.

V rastlinjake sejemo redkvico.

Skrbimo za ozimnico v kleteh in shrambah.

Pobiramo in ribamo repo za kisanje.

PLOD

1.11. do 18. ure,

2.11. od 12. do 18. ure,

3.11. do 9. ure,

12.11. do 21. ure,

19.11. od 8. ure,

20.11.,

21.11. do 18. ure,

r r 28.11. od 13. ure,

29.11. od 8. do 20. ure,

30.11. od 9. do 18. ure.

Skrbimo za skladiščeno sadje. Kontrolirajmo stanje semena, ki ga še nismo pospravili v vrečke.

Ostanke paradižnikovih rastlin odstranimo z gredic, da se ne razširjajo stenice in bolezni.

CVET

5.11. od 18. ure,

6.11.,

7.11. do 19. ure,

r 8.11. od 11. ure,

13.11. od 15. ure,

15.11. od 17. ure,

16.11. od 13. ure,

17.11. do 18. ure,

25.11.,

r r 28.11. do 13. ure.

Sadimo cvetoče čebulnice in trajnice.

Pobiramo in ribamo zelje za kisanje.

LIST

7.11. od 20. ure,

r 8.11. do 10. ure,

9.11.,

10.11. do 14. ure,

17.11. od 19. ure,

18.11.,

19.11. do 7. ure,

26.11.,

27.11.

V rastlinjake sejemo solato, špinačo in radič.

Prav tako v zaprte prostore lahko še vedno presajamo sadike solate, radiča, endivije in zelja.

V SADOVNJAKU

PLOD

1.11. do 18. ure,

2.11. od 12. do 18. ure,

3.11. do 9. ure,

12.11. do 21. ure,

19.11. od 8. ure,

20.11.,

21.11. do 18. ure,

r r 28.11. od 13. ure,

29.11. od 8. do 20. ure,

30.11. od 9. do 18. ure.

 SADOVNJAKBiodinamična opravila bomo prilagodili temperaturam in vremenu.

Gnojili bomo s kompostom, škropili z gnojem iz roga in MT. Ko odpade listje bomo premazovali sadno drevje in škropili s pasto, če bosta premaz in pasta že pripravljena.

Kdor še ni škropil s kremenom, lahko to še vedno opravi.

V skrajnih primerih, če so bile med letom v sadovnjaku večje težave (bolezni),  je priporočljiva uporaba bakra preden se lotimo škropljenja z našimi preparati.

NASADI AKTINIDIJ

Pobiranje kivija se je letos nekoliko zavleklo zaradi deževnih dni konec oktobra in tudi začetek novembra ni najbolj suh.

Po trgatvi je na vrsti je gnojenje s kompostom in škropljenje s preparatom 501 za dozorevanje lesa.

V VINOGRADU

PLOD

1.11. do 18. ure,

2.11. od 12. do 18. ure,

3.11. do 9. ure,

12.11. do 21. ure,

19.11. od 8. ure,

20.11.,

21.11. do 18. ure,

r r 28.11. od 13. ure,

29.11. od 8. do 20. ure,

30.11. od 9. do 18. ure.

Na dan za plod škropimo s preparatom gnoj iz roga in preparatom MT ter kremenom za dozorevanje lesa.

V OLJČNIKU

PLOD

1.11. do 18. ure,

2.11. od 12. do 18. ure,

3.11. do 9. ure,

12.11. do 21. ure,

19.11. od 8. ure,

20.11.,

21.11. do 18. ure,

r r 28.11. od 13. ure,

29.11. od 8. do 20. ure,

30.11. od 9. do 18. ure.

V tem mesecu je na vrsti obiranje oljk.

Letošnja oljčna bera žal ne bo obilna. Po obiranju škropimo drevesa s preparatom 501 za dozorevanje lesa.

Pri pripravi nasvetov za posamezne razdelke so sodelovali:

Marjan Mozetič, razdelek V sadovnjaku – Nasadi aktinidij

Greta Sorta, univ.dipl.inž.agr., razdelek V sadovnjaku – Sadovnjak

Ivana Stancich Venier in Sergij Stancich, razdelek V vinogradu

Olga Železnik, razdelek Na vrtu – opomniki za setev in sajenje