KOLEDAR OPRAVIL V NOVEMBRU 2023

DEŽJA JE ŽE PREVEČ

Ne hvali dneva pred večerom, sem si rekla, ko sem prebrala svoj uvodnik k naši spletni strani za mesec oktober. Jesen ni vedno zlata, lahko ugotovimo po vseh dosedanjih izkušnjah.

Kljub vsemu smo 7. oktobra uspešno izdelali in zakopali biodinamične preparate. Udeležba na delavnici je bila zadovoljiva, čeprav nekaterih obrazov, ki smo jih v Levpi vedno srečali, tokrat ni bilo. Upajmo, da dežne ujme ne bodo slabo vplivale na zorenje preparata 500. Konec leta, morda že v novembru, nas čaka izdelava premaza za sadno drevje in potem seveda tudi premazovanje oz. škropljenje z njim.

Če so vaše rastline, predvsem paradižnikove, tudi letos uničevale stenice (smrdljivci) vseh barv in velikosti, jih zdaj, ko se zatekajo v vaše kleti, podstrešja, shrambe in bivalne prostore, še čas, da jih poberete in shranite v steklen kozarec, da boste drugo leto izdelali gnojnico  za odvračanje teh nadležnih gostov še preden boste posadili paradižnik in druge plodovke, ki jim gredo zelo v slast.  

KORENINA

1.11. do 21. ure,

8.11. od 21. ure,

9.11. do 9. in od 14. ure,

10.11.,

11.11. do 5. in od 14. ure,

12.11. do 13. ure,

18.11. od 11. ure,

19.11.,

20.11. do 9. ure,

26.11. od 15. ure,

27.11.,

28.11.,

29.11. do 7. ure.

Sadimo česen in čebulo. Skrbimo za ozimnico v kleteh in shrambah.

PLOD

7.11. od 5. ure,

8.11. do 20. ure,

16.11. od 7. ure,

17.11.,

18.11. do 10. ure,

24.11. od 21. ure,

25.11.,

26.11. do 14. ure.

Skrbimo za skladiščeno sadje.

Sadje vkuhavamo, iz njega pripravljamo marmelade, ga sušimo. Vsa opravila v zvezi s shranjevanjem opravljamo, če je le mogoče, na dan za plod.

Kontrolirajmo sušenje semen vseh rastlin, ki jih še nismo pospravili v vrečke. Vlaga, ki je v teh dneh zelo neugodna gostja, jim ni najbolj naklonjena. Dobro posušena semena se v zaprtih steklenih kozarcih počutijo še najbolje.

CVET

1.11. od 22. ure,

2.11.,

3.11.,

4.11. do 1. ure,

12.11 .od 14. ure,

13.11. do 23. ure,

20.11. od 10. ure,

21.11. do 9. ure,

29.11. od 8. ure,

30.11.

Sadimo cvetoče čebulnice in trajnice.

LIST

4.11. od 4. ure,

5.11. so 3. ure,

14.11.,

15.11.,

16.11. do 6. ure,

22.11. od 22. ure,

23.11.,

24. do 7. in od 16. do 20. ure.

Zemlja na gredicah naj po pobiranju pridelkov ne ostane prazna. Če niste zasejali rastlin za zeleno gnojenje, jo prekrijte s slamo, travo ali senom, vendar pazite, da zastirka ne vsebuje semena.

V zaprte prostore sejemo solato, motovilec in radič za rezanje; presajamo solato, zelje, ohrovt in cvetačo, lahko tudi še por.

V SADOVNJAKU

PLOD

7.11. od 5. ure,

8.11. do 20. ure,

16.11. od 7. ure,

17.11.,

18.11. do 10. ure,

24.11. od 21. ure,

25.11.,

26.11. do 14. ure.

SADOVNJAK

November je ugoden mesec za sajenje sadnega drevja. Veliko manj dela in težav boste pri tem imeli tisti, ki ste jame že izkopali, saj se je zemlja konec oktobra in v novembru precej razmočila in bo izkop sedaj nekoliko bolj otežen. Sadimo tudi jagodičevje. Sajenje opravimo na dan za plod v času za presajanje (zeleno obarvani dnevi na setvenem koledarju v Setvenem priročniku Marije Thun).

Sadno drevje škropimo z BD preparati– po programu. S preparatom MT poškropimo tokrat tudi krošnje dreves, da bo listje hitreje odpadlo in nato razpadlo. Po tem škropimo z bakrom. Če bomo po okoliših izdelali pasto in premaz za sadno drevje, pa bomo poškropili tudi s pripravkom iz paste  ali pa debla ter debelejše veje premazali s premazom, vendar raje takrat, ko se vreme ustali, vendar ne sme še zmrzovati.

Rez sadnega drevja naj še počaka.

NASADI AKTINIDIJ

Na dan za plod škropimo s preparatom gnoj iz roga in preparatom MT ter kremenom za dozorevanje lesa.

V VINOGRADU

PLOD

7.11. od 5. ure,

8.11. do 20. ure,

16.11. od 7. ure,

17.11.,

18.11. do 10. ure,

24.11. od 21. ure,

25.11.,

26.11. do 14. ure.

Po trgatvi škropimo z biodinamičnim preparatom 501. 
Vinarji bodo v tem mesecu imeli svoj zasluženi praznik. 
Seveda se bodo z njimi veselili vsi ljubitelji dobre kapljice.
 

V OLJČNIKU

PLOD

7.11. od 5. ure,

8.11. do 20. ure,

16.11. od 7. ure,

17.11.,

18.11. do 10. ure,

24.11. od 21. ure,

25.11.,

26.11. do 14. ure.

Ta mesec naj bi oljčniki počivali.

Naši oljkarji letos niso najbolj zadovoljni s pridelkom: vremenski ekstremi, muha, ptice so vsak po svoje pustošili po oljčnikih. Izjema so Aucinovi iz Kojskega v Brdih, ki so pridelali 35 kg oljk več kot lani in so tudi s kvaliteto olja zadovoljni.

 

Zavihek KOLEDAR OPRAVIL ureja Breda Medvešček

Spletno urejanje Drago Kladnik

Pri pripravi nasvetov za posamezne razdelke so sodelovali:

Marjan Mozetič, razdelek V sadovnjaku – Nasadi aktinidij

Greta Sorta, univ.dipl.inž.agr., razdelek V sadovnjaku – Sadovnjak

Ivana Venier, razdelek V vinogradu

Olga Železnik, razdelek Na vrtu – opomniki za setev in sajenje